+31 85 782 7350 info@screenholland.nl

Privacy Policy

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten,
beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Screen Holland B.V. of rechthoudende derden.

Beperking van Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Screen Holland B.V. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Screen Holland zich direct inzetten om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Screen Holland B.V kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Screen Holland B.V. geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Screen Holland kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Screen Holland B.V. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk Recht

Het Nederlands Recht is van toepassing op deze site.

Privacybeleid

Screen Holland B.V hecht belang aan uw privacy.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van deze website. (bv mailadressen om onze nieuwsbrieven digitaal te verspreiden). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Screen Holland B.V., gevestigd aan de Postelweg 2, 5531 MV te Bladel of via info@screenholland.nl.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermeldt Screen Holland B.V. hier aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Screen Holland B.V., gevestigd aan de Postelweg 2, 5531 MV te Bladel of via info@screenholland.nl, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Screen Holland B.V. kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebuik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Welke Gegevens

Screen Holland B.V. verzamelt de volgende gegevens over haar klanten.

 1. Naam van het bedrijf.
 2. Contactpersoon binnen dit bedrijf.
 3. Adres van het bedrijf (straat, huisnummer, postcode en gemeente)
 4. Telefoonnummer van dit bedrijf.
 5. Eventueel rechtstreeks telefoonnummer van deze contactpersoon (indien beschikbaar)
 6. Eventueel mobiel nummer van deze contactpersoon (indien beschikbaar)
 7. E-mail van deze contactpersoon.
 8. BTW nummer van dit bedrijf.

Deze gegevens worden door onze klanten aangeleverd.

Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Intern zijn er beperkingen opgesteld zodat de medewerkers die deze gegevens niet hoeven te kennen, ook geen toegang hebben tot deze gegevens.

Er zijn 2 bedrijven die toegang zouden kunnen hebben tot deze gegevens.

 1. Screen Belgium NV, beheerder van het informaticasysteem en netwerk van Screen Holland B.V.
 2. Citrix, die instaat voor het onderhoud en ontwikkeling van de database in filemaker.

Zodra de contactpersoon het bedrijf waar hij werkzaam was verlaten heeft, wist Screen Holland B.V. volgende gegevens:

 1. Alle telefoongegevens
 2. Alle e-mail contactgegevens

Orderdetails blijven binnen Screen Holland B.V. onbeperkt bewaard, om eventuele nabestellingen c.q. repeatorders op exact dezelfde manier uit te kunnen voeren. Hiertoe behoren presentaties, ontwerpen, logo’s, textiel specificaties, etc.